มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่หลักสูตร การผลิตพืชผักอินทรีย์

มอบประกาศนียบัตรการผลิตพืชผักอินทรีย์อาเซียน นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่หลักสูตร การผลิตพืชผักอินทรีย์ (Training Programme on Organic Vegetable Production) จำนวน 35 คนจากรัฐสมาชิกอาเซียน ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น