ต้อนรับ พระราชาคณะ พระครูสัญญาบัตร

พระเทพโกศล ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดศรีโสดา พระอารามหลวง พระเทพกิตติเวที เจ้าคณะภาค 17 เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ศรัญยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีต้อนรับ พระราชาคณะ พระครูสัญญาบัตร ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง

ร่วมแสดงความคิดเห็น