บุคคลต้นแบบทางศีลธรรม จังหวัดเชียงใหม่

พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบเกียรติบัตร “บุคคลต้นแบบทางศีลธรรม จังหวัดเชียงใหม่” ประจำปี 2560 ให้ มาลี สุริยะศักดิ์ ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ณ พระวิหารหลวงวัดสวนดอก พระอารามหลวง

ร่วมแสดงความคิดเห็น