ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครูโรงเรียนอนุบาลสวนเด็กเชียงใหม่

ม.ล.นิศามณี ผลธัญญา ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอนุบาลสวนเด็กเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครูของโรงเรียนฯ ที่เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และรางวัลครูผู้ปฏิบัติงานนาน 30, 20, 10 ปี เนื่องในวันการศึกษาเอกชน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น