ซ๊ะป๊ะของดีดอยสะเก็ด จัดอย่างม่วน 17-19 ก.พ.นี้

อำเภอดอยสะเก็ด เตรียมจัดงานซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด ประจำปี 2560 เพื่อสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอดอยสะเก็ด พร้อมนำซื้อสินค้าทางการเกษตรที่มีคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ OTOP ตลอดจนวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนในชุมชนเป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น


นายวิจิตร หลังสัน นายอำเภอดอยสะเก็ด เปิดเผยว่า อำเภอดอยสะเก็ด ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มสตรีแม่บ้าน กำหนดจัดงาน ซะป๊ะของดี
ดอยสะเก็ด ประจำปี 2560 ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด เพื่อให้ผู้ร่วมงานและนักท่องเที่ยวได้รู้จักของดีในอำเภอดอยสะเก็ดที่มีอยู่อย่างหลากหลาย ทั้งผลผลิตการเกษตร ผลิตภัณฑ์ OTOP สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ตลอดจนวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนในชุมชนเป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมการประกวดผลผลิตทางการเกษตร การประกวดอาหารพื้นเมือง กาดมั่วคัวฮอม การประกวดขวัญใจแม่บ้าน การแสดงดนตรีศิลปะพื้นบ้าน การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งชิงรางวัล การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP การประกวดพ่อพันธุ์ไก่พื้นเมือง ร้านมัจฉากาชาด และการประกวดอาหารพื้นเมือง (ลาบควายดิบ) กิจกรรมแม่อุ้ยสอนหลาน การแข่งขันชกมวยไทย และการประกวดริ้วขบวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14 แห่ง โดยจะมีพิธีเปิดงานซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด ประจำปี 2560 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์นี้ เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป

ด้านนายอุดม อิ่นคำ นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงการประกวดธิดาดอยสะเก็ด ได้จัดการประกวดเป็นประจำทุกปี เพื่อคัดเลือกสาวงามที่เหมาะสม ทั้งทางด้านกิริยา มารยาท ความสวยงาม บุคลิกภาพ ความประพฤติที่ดี พร้อมปฏิบัติหน้าที่ทูตสายสัมพันธ์ และการประชาสัมพันธ์อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องของชาวล้านนาให้คงอยู่ รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอดอยสะเก็ดอีกด้วย โดยผู้เข้าประกวดจะต้องมีภูมิเลาเนาอยู่ในเขตอำเภอดอยสะเก็ดเท่านั้น ซึ่งผู้ชนะเลิศ จะได้รับมงกุฎ สายสะพาย ตั๋วเครื่องบินไปกลับเชียงใหม่ – หัวหินและเงินสด 8,000 บาท รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินสด 7,000 บาท พร้อม สายสะพาย รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินสด 5,000 บาท พร้อมสายสะพาย และรางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้รับเงินสดรางวัลละ 2,000 บาท พร้อมสายสะพาย ทั้งนี้ผู้สนใจ สามารถสมัครได้ ที่กองการประกวดธิดาดอยสะเก็ด ประจำปี 2560 เทศบาลตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2560 ในวันและเวลาราชการ จำกัดเพียง 25 ท่าน และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 053 388 062 ต่อ 11 หรือ 081 796 738 4 และ 091 774 0058

ร่วมแสดงความคิดเห็น