ถวายมุทิตาสักการะแด่ พระครูประวิตรวรานุยุต

สมบูรณ์ กันทะปา ที่ปรึกษาพุทธสมาคมพร้อมคณะกรรมการพุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ ถวายมุทิตาสักการะแด่ พระครูประวิตรวรานุยุต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นโท เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก ในราชทินนามเดิม ณ พระวิหารหลวง วัดสวนดอก พระอารามหลวง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น