มอบผ้าห่มพระราชทาน ร.ร.ราชประชานุเคราะห์

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบผ้าห่มให้กับเด็กนักเรียน ในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ที่ 22 อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ผ่านมา นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอปาย กล่าวต้อนรับ นายจารึก เหล่าประเสริฐ คณะกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานในการมอบผ้าห่มให้กับนักเรียน และตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 ณ บริเวณหอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายจารึก กล่าวว่า องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงมีความห่วงใยประชาชนทุกหนแห่ง แม้ในวันนี้พระองค์ท่านทรงเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้ว แต่ความห่วงใยพสกนิกรชาวไทย ของพระองค์ท่าน ยังมีผู้สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท และสนองราชประสงค์ของพระองค์มิเสื่อมคลาย หน่วยงานต่างๆ จึงได้สืบสานพระราชปณิธาน นำความช่วยเหลือและความห่วงใยให้กับพสกนิกรชาวไทยอย่างต่อเนื่อง เยาวชนไทยที่จะตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ก็คือการเป็นคนดี มีความสามัคคี ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ของนักเรียน คือการตั้งใจเรียน มีความขยันหมั่นเพียร ดำเนินชีวิตภายใต้คำสั่งสอนขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ซึ่งทรงประทานให้แก่ประชาชนทุกคน คือ “การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง” โดยไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนสังคม และไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม

ร่วมแสดงความคิดเห็น