รองนายกรัฐมนตรี ตรวจพื้นที่ผาช่อ เตรียมการขึ้นทะเบียน เป็นมรดกโลก

เมื่อช่วงบ่ายเวลา ประมาณ 15.00 น. วันที่ 17 พ.ค.60 พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปยังผาช่อ ในอุทยานแห่งขาติแม่วาง ม.23 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ เพื่อดูพื้นที่เตรียมการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยมีนายกฤษณ์ ธนาวณิช รอง ผวจ. พล.ต.ทำนุ โพธิ์งาม ผอ.สนภ.3 นางสุจิตรา จงชาณสิทโธ รองผู้ว่าการด้านการตลาดในประเทศ ททท. พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และคณะผู้ติดตาม รวมทั้งเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนมาก

โดยผาช่อแห่งนี้เริ่มสำรวจดำเนินการ จัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อปี 2544 โดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 และปรับปรุงเป็นแหล่งท่องเที่ยวในปี 2556 ได้พบว่ามีลักษณะเป็นเสาโรมัน ผาช่อ มีการพัฒนาสถานที่ให้มีความสะดวกในการเดินเข้าชม มีบอร์ดวอล์ทเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ต้นไม้ป่าเต็งรัง รวมทั้งสัตว์ป่าขนาดเล็กหลากหลายชนิด ซึ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพ และมีปฏิมากรรมหินที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำ ในยุคเทอเชอรี อายุ 5 ล้านปี เป็นผาดินตะกอนสูงชัน เชื่อว่าเคยเป็นทางเดินของแม่น้ำปิงมาก่อน มีความโดดเด่นน่าตื่นตาตื่นใจที่เกิดจากการรังสรรของธรรมชาติอย่างน่าอัศจรรย์ อันเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ นับตั้งแต่การเกิดที่พื้นที่ทรุดตัว เกิดการสะสมของดินตะกอน เป็นกำแพงดินที่ชาวบ้านเรียกว่าผาจ้อ และผันเป็นผาช่อมาถึงปัจจุบัน

ต่อมาเกิดการยกตัวน้ำ จึงกัดเซาะเป็นขั้นบันไดสูงถึง 5 ชั้น และแรงลมตลอดทั้งน้ำฝนเริ่มกัดเซาะเป็นแนวดิ่งเกิดเป็นหน้าผาสูงชัน ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี มีดำริเห็นว่าต้องจัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีคุณค่า มีการรักษาความเป็นธรรมชาติได้มีมาก เริ่มมีนักท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงมอบให้ ททท.ร่วมกับอุทยาน ให้ร่วมมือกันขยายเส้นทางและจัดกิจกรรมการทัศนศึกษาบนถนนสุขภาพ แสวงหาแหล่งเที่ยวที่มีความน่าสนใจระหว่างทาง เพื่อเชื่อมโยงให้น่าสนใจยิ่งขึ้น และให้จัดกิจกรรมหารายได้มาพัฒนาปรับปรุง ให้ชาวบ้านและกลุ่มแม่บ้าน มีส่วนร่วมในการบริการแก่นักท่องเที่ยวโดยรอบ อ.ดอยหล่อ อาทิ พระธาตุดอยน้อย พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ ศูนย์ทอผ้า จัดเส้นทางจักรยานรอบอุทยานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขก่อนที่จะเสนอให้เป็นมรดกโลกของประเทศไทย และ จ.เชียงใหม่ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!