ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

นาย ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ ประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ประชุมคณะกรรมการฯ ณ. ห้องประชุมพวงแสด โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ เมื่อวันที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น