จัดงานเลี้ยงสังสรรค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องปีที่ 1

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จัดงานเลี้ยงสังสรรค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องปีที่ 1 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุวัติ ศรีแก้ว คณบดี คณะวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ กล่าวเปิดงาน CMRU INTERNATIONAL COLLEGE เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องเจนีวา โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น