ต้อนรับคณะผู้บริหาร นักวิจัยประเทศญี่ปุ่น

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Prof. MasaAKI Tokuda และคณะผู้บริหาร นักวิจัยจาก Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น เพื่อร่วมประชุมสรุปโครงการวิจัย JICA Project ประกอบด้วย ICT telemedicine project, Diabetes and  Rare sugar project และ Hepatitis project และมีการนำขนมไทย หม้อแกง และสาคู ทำจาก rare sugar ซึ่งเป็นโครงการสนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ มช.

ร่วมแสดงความคิดเห็น