ออกปฎิบัติงาน “แว่นสายตา เพื่อน้อง ประจำปี 2560”

นางรุ่งระวี มีทองคำ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และรองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอหางดง สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอดอยสะเก็ด ออกปฎิบัติงานโครงการ “แว่นสายตา เพื่อน้อง ประจำปี 2560” เพื่อตัดแว่นสายตามอบให้แก่นักเรียนที่มีปัญหาด้านสายตาและการมองเห็น ในพื้นที่อำเภอหางดง และอำเภอดอยสะเก็ด ของจังหวัดเชียงใหม่ มีนักเรียนได้รับมอบแว่นสายตา จำนวนทั้งสิ้น 223 ราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น