ไฟเขียวพัฒนาสนามบินไทย รองรับผู้โดยสาร 200 ล้านคน

บอร์ด ทอท.ไฟเขียวแผนพัฒนา 6 สนามบิน ระยะ 10 ปี 59-68 กว่า 2 แสนล้านบาท รองรับผู้โดยสาร 200 ล้านคน เตรียมเสนอคมนาคมพิจารณา พร้อมแก้ปัญหาดอนเมืองแออัด

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเห็นชอบแผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และท่าอากาศยานภูเก็ต ในช่วง 10 ปี ช่วงงบประมาณปี 59-68 ซึ่งเป็นแผนระยกลาง งบลงทุนรวม 2.2 แสนล้านบาท หลังจากนี้เสนอกระทรวงคมนาคมพิจารณา ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.)

ทั้งนี้ แผนการขยายท่าอากาศยานดังกล่าวจะทำให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง 200 ล้านคน จากสิ้นปี 58 รองรับได้ 83.5 ล้านคน และในปี 59 รองรับได้เพิ่มอีก 21 ล้านคน จากการขยายท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานภูเก็ต โดยแผนดังกล่าว ทอท.ได้ดำเนินการไปก่อนบางส่วนแล้ว

นายนิตินัยกล่าวว่า แผนระยะยาว ระยะเวลา 20 ปี ช่วงปี 59-78 กำหนดกรอบวงเงินรวมประมาณ 4 แสนล้านบาท โดยจะเพิ่มงานก่อสร้างอาคารผู้โดยสารด้านทิศใต้ และอาคารแซทเทิลไลท์ รวมวงเงิน 2 แสนล้านบาท ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่จะดำเนินการหลังปี 68 โดยสามารถรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มอีก 40 ล้านคน

นอกจากนี้คณะกรรมการ ทอท. มีมติให้ ทอท.เร่งแก้ไขปัญหาการจราจรแออัดภายในท่าอากาศยานดอนเมือง ซึ่งส่งผลกระทบถึงการจราจรภายนอกท่าอากาศยาน โดยให้ ทอท.พิจารณาความเหมาะสมในการนำระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (Automated People Mover : APM) ภายในท่าอากาศยานมาดำเนินการก่อน ซึ่งคาดว่าจะเป็นการขนส่งผู้โดยสารภายในท่าอากาศยานดอนเมืองจากด้านทิศเหนือไปยังทิศใต้ ระยะทางประมาณ 6-8 กม.ใช้เวลาศึกษารูปแบบความเหมาะสมราว 6 เดือน จากนั้นจะเริ่มดำเนินโครงการได้ในช่วงปี 60-61 ซึ่งเบื้องต้นคาดว่าจะใช้งบลงทุนมากกว่าพันล้านบาท

นอกจากแผนระยะสั้น หรือแผนในช่วง 2 ปีที่บรรเทาปัญหาการจราจรของท่าอากาศยานดอนเมืองแล้ว ยังมีแผนระยะสั้นที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยจะก่อสร้างออฟฟิศแห่งใหม่เพิ่มเติม ซึ่งแยกออกมาจากส่วนเดิมที่อยู่ภายในอาคารผู้โดยสาร, ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จะก่อสร้างอาคารจอดรถแห่งใหม่ และท่าอากาศยานเชียงราย จะมีการสร้างศูนย์ซ่อมอากาศยาน และอาคารจอดรถเพิ่มเติม

ร่วมแสดงความคิดเห็น