ก๊อซซิบ คนเมือง วันที่ 1 มี.ค. 60

“ก๊อซซิบ คนเมือง” ประเดิมที่ข่าวดีสำหรับพี่น้องสายใต้ ที่อาจมีเฮ!!…แยก ต.แม่ตื่น ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จัดตั้งเป็น อ.แม่ตื่น โดยที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 ก.พ. 2560 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ได้มีมติเห็นชอบ ให้จัดตั้งอำเภอแม่ตื่นเป็นกรณีพิเศษแล้ว ซึ่งการดำเนินการต่อจากนี้ จังหวัดเชียงใหม่จะได้รวบรวมเอกสารข้อมูลทั้งหมด ส่งให้กรมการปกครองพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป รอลุ้นครับรายการนี้…

แว่วข่าวว่าช่วงนี้ สปท. (สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ) กำลังพิจารณาแก้ กฏหมายลดวาระ กำนัน ผญบ. เหลือ 5 ปี จากที่ลากยาวจนอายุ 60 ฟังเสียงชาวบ้านร้านรวงบอกว่าดี เพราะจะได้มีโอกาสได้ผู้นำใหม่ๆ ที่ใส่ใจสารทุกข์สุกดิบของพี่น้องชาวบ้าน ขยันขันแข็ง หากเจ๋งจริงก็ได้กลับเข้ามาใหม่ ที่ผ่านมาใช้วิถีประเมินแบบมองตาก็รู้ใจ มันยังไงชอบกล…เมืองแม่เหียะชุมชนต้นแบบแห่งความดีจัดบูธธนาคารกิ่งไม้ใบไม้ รองนายกฯวิษณุเยี่ยมชม “นายกฯช่วย” ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ นำคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาล ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมเปิดนิทรรศการชุมชนต้นแบบความดี สืบสานพระราชปณิธานนำศาสตร์ของพระราชา นำสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยนำเสนอบูธธนาคารกิ่งไม้ใบไม้เทศบาลเมืองแม่เหียะซึ่งเป็นโครงการที่เทศบาลเมืองแม่เหียะเคยได้รับรางวัลระดับประเทศมาแล้ว โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีประธานในพิธี และได้แวะเยี่ยมชมบูธธนาคารกิ่งไม้ใบไม้ในครั้งนี้ด้วย ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมา…

เมื่อวันที่ 22 – 25 ก.พ. 2560 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลท่าข้าม นำโดย ดต.ไพศาล พุทธเหมาะ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม พร้อม คณะผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พนักงาน ร่วมเดินทางกับ นายอนันต์ ภัทรเดชมงคล นายอำเภอฮอด นายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองนายอำนาจ ภาใจดี ปลัดท้องถิ่น อ.ฮอด ผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่ กลุ่มแม่บ้าน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการจัดการขยะชุมชน ณ เทศบาลตำบลศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ได้เนื้อหาสาระเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาขยะในชุมชนกันต่อไป…

ไม่ธรรมดา นพดล ณ เชียงใหม่ นายก อบต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เข้ารับรางวัลและโล่รางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2559 “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก ประเภท โดดเด่น” รางวัลชนะเลิศ จำนวนเงินรางวัล 9,000,000 บาท โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานมอบรางวัล

ทับตะวัน
[email protected]

ร่วมแสดงความคิดเห็น