ออกหน่วยบริการประชาชน พบปะประชาชน

นายประมวล เครือมณี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ออกหน่วยบริการประชาชน ณ โรงเรียนสันติสุข ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น