อาลัยผู้วายชนม์ สู่สุคติ

ด้วยเคารพรักและอาลัยยิ่ง “คุณแม่พรรณ มาลี” มารดาของ “เอ็ม-จีรเดช มาลี” นักข่าวคลื่นลูกใหม่ประจำอยู่ “นสพ.เชียงใหม่นิวส์” ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา “คุณพ่อเปลี่ยน มาลี” พร้อมด้วยลูกๆ และเครือญาติตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่บ้านโฮ่ง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ และจัดพิธีฌาปนกิจศพเมื่อวันที่ 25 กุมภาที่สุสานต้นผึ้ง บ้านพระหลวง “สันทัด ศักดิ์สูง” พร้อมด้วย “เสน่ห์ นามจันทร์” ตัวแทนของเชียงใหม่นิวส์ไปร่วมไว้อาลัยพร้อมมอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือ

ร่วมแสดงความคิดเห็น