สกุ๊ป…ร้านวนัสนันท์..!! ส่งอาหารช่วยเสือไฟ

ทางนายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ ว่าปัญหาหมอกควันและไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่ในปีนี้จะเหมือนกับ เมื่อปี 2558 สถานการณ์จะเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยเรื่อยๆ ภายหลังประกาศเฝ้าระวัง 60 วันห้ามเผา โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศให้ปัญหาหมอกควันและไฟป่า เป็นวาระสำคัญของจังหวัดที่ต้องอาศัยความร่วมมือทุกภาคส่วน ในการเฝ้าระวัง โดยเฉพาะประชาชนในชุมชนท้องถิ่น ท้องที่ ที่มีความเสี่ยง ทั้งที่อำเภอแม่แจ่ม อมก๋อย เชียงดาว ดอยเต่า จอมทอง และสะเมิง ได้ขอความร่วมมือในการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

เมื่อเทียบช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อน ในปีนี้จังหวัดเชียงใหม่พบจุดความร้อน (Hot spot) เกินไป 20 จุดแล้ว แต่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 10) ยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่ามาตรฐาน เนื่องจากมาตรการของจังหวัดเชียงใหม่ ในปีนี้ ได้สั่งการให้ทุกอำเภอจัดชุดลาดตระเวน โดยให้มีหน่วยงานส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ อปพร. ร่วมกันลาดตระเวนอย่างเข้มข้น หากพบไฟไหม้ให้รีบส่งทีมเข้าดับทันทีไม่ให้มีการเผาไหม้ลุกลาม

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งข้อสังเกตว่า พื้นที่ที่พบไฟไหม้บ่อยในช่วงนี้เป็นพื้นที่ป่าสงวน และป่าอนุรักษ์ สถิติเมื่อปีผ่านมาเฉลี่ย มากกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่เผาไหม้ จึงได้ขอร้องให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 จัดชุดลาดตระเวนอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะอำเภอแม่ออน ดอยเต่า และอำเภอฮอด เป็นพื้นที่ป่าเต็งรัง มีเขาสูงชันมีเหตุไฟไหม้ซ้ำซาก หรือหากพื้นที่ใดมีกลุ่มคนที่ไม่เชื่อฟังจะส่งกำลังทหารและตำรวจเข้าไปสนับสนุน สร้างความเข้าใจ และให้นายอำเภอดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ด้าน นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รอง ผวจ.เชียงใหม่ ได้มีข้อสั่งการของประธานการประชุมศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ถึงนายอำเภอ ทุกอำเภอ ว่าให้แจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ใช้เสียงตามสาย ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าฯ เป็นประจำทุกวัน พร้อมกันนี้ให้อำเภอ เชิญผู้มีอาชีพหาของป่า ตามที่มีการจัดทำบัญชีไว้แล้ว มาชี้แจงทำความเข้าใจ ตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม 2560 เป็นต้นไป และให้รายงานผลการปฏิบัติ ตามข้อสั่งการดังกล่างให้ศูนย์อำนวยการฯ ทราบด้วย

ส่วนนายเมธี มหายศนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เปิดเผยว่า ลักษณะอากาศของเชียงใหม่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ มีปริมาณฝนน้อย โอกาสที่ฝนจะตกมีเพียง 5 เปอร์เซ็นต์ เท่านั้น แต่ในช่วงวันที่ 9-10 มีนาคมจะมีอากาศเย็นแผ่เข้ามากระแทกกับความร้อนรุนแรงจนอาจจะเกิดพายุฤดูร้อนขึ้นได้ แต่หลังจากนั้น อากาศจะร้อนจัดต่อเนื่อง ถึงเดือนเมษายน และจะทำให้ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM10 เพิ่มสูงขึ้น ตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมเป็นต้นไปจึง จำเป็นต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในช่วงหลังจากนี้ไป

ทั้งนี้ การจัดชุดปฏิบัติการออกลาดตระเวนเฝ้าระวังและดับไฟ ในช่วง เดือนกุมภาพันธ์–เมษายน 2560 เพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการออกลาดตระเวนเฝ้าระวังดับไฟใช้ยังชีพในป่าขณะออกปฏิบัติหน้าที่ จังหวัดเชียงใหม่จึงขอรับการสนับสนุนเงินและสิ่งของ เช่น อาหารกระป๋อง น้ำดื่ม ฯลฯ โดยสามารถฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ บัญชีเลขที่ 981-3-76346-9 ชื่อบัญชี “กองทุนสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่” หรือ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5311-2236

ล่าสุดที่โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูปบริษัท เชียงใหม่วนัสนันท์ จำกัด จ.ลำพูน นายชัดชาญ เอกชัยพัฒนกุล กรรมการผู้จัดการบริษัทเชียงใหม่วนัสนันท์ ซึ่งเป็นบริษัทขายอาหารสำเร็จรูปและของฝากชื่อดัง ได้มาดูแลการผลิตข้าวผัด และไข่พะโล้สำเร็จรูปที่แพ็คใส่ซองสูญญากาศเก็บไว้นานกว่า 1 เดือนเพื่อส่งช่วยเป็นอาหารให้เจ้าหน้าที่เสือไฟที่ทำงานปฏิบัติการดับไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยเริ่มตั้งแต่การคัดวัตถุดิบการชั่งตวงวัดและการผ่านความร้อนการปรุงด้วยความสะอาดปลอดภัย ก่อนแพ็คใส่ซองสูญญากาศอย่างดีเพื่อคุณภาพให้เจ้าหน้าที่เสือไฟทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อิ่มท้องทั่วกัน

นายชัดชาญ เอกชัยพัฒนกุล กรรมการผู้จัดการบริษัทเชียงใหม่วนัสนันท์ เปิดเผยว่า ตนเองมีโอกาสได้ร่วมประชุมในนาม กกร.หรือคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ ในเรื่องการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟในจังหวัดเชียงใหม่ โดยทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้พูดถึงอาหารส่งช่วยเสือไฟ ซึ่งเป็นผู้ที่ลำบาก ในตอนกลางคืนต้องไปเฝ้าดูแลไฟในป่าให้พวกเรา เพื่อขจัดปัญหาให้ได้มากที่สุด วันนี้ทุกฝ่ายต้องช่วยกัน เสือไฟขาดอาหารและน้ำ โดยปัญหาที่ทราบอย่างหนึ่งคือถ้าเค้าห่อข้าวไปแล้วข้ามคืนข้าวจะบูดของกินไม่มีทันที ซึ่งน่าเห็นใจมาก หลายภาคส่วนก็เตรียมอาหารแห้งไปให้แต่ก็มีเครื่องหุงหาปรุงอาหารก็ลำบากน่าเห็นใจ

วันนี้ตนเองมีโรงงานที่ทำอาหารสำเร็จรูปอยู่แล้ว เราบรรจุในถุงฆ่าเชื้ออย่างดี โดยปกติตนเองจะทำอาหารเหนือใส่อยู่ในซองเก็บได้เป็นปี เมื่อโอกาสน้ำท่วมที่ผ่านที่ภาคใต้ตนเองก็ได้มีโอกาสทำข้าวผัดไปแจกด้วย เราก็ร่วมมือกัน จากหลายฝ่ายทั้งจากเพื่อนตนเองที่ทำฟาร์มไก่ไข่rpm ร่วมช่วยเหลือไข่ไก่ 5 พันฟอง โรงงานซันสวีตให้ข้าวโพดมาจำนวนหนึ่ง นิติฟู๊ดก็นำเครื่องปรุงมาให้ ก็นำมาทำข้าวผัดธัญญาพืชและไข่พะโล้ โดยเร่งทำให้เสร็จเพื่อนำไปมอบให้ทางจังหวัดเชียงใหม่ไม่เกินวันที่ 5 มี.ค.60 โดยมีคนนำเงินมาร่วมทำบุญร่วมกัน จะมีอาหารไปแจก 4-5 พันซอง อาหารสามารถแช่น้ำอุ่นเพื่อทำความร้อนหรือกินในซองได้เลยเวลาไม่สะดวก โดยใช้สโลแกนว่าน้ำใจมอบให้เสือไฟสู้ควัน ตอนนี้ทำไข่พะโล้เสร็จแล้ว 2 พันซอง โดยใช้เจียดเวลาจากงานปกติที่เราทำอยู่ คาดว่าอีก 2 วันก็จะแล้วเสร็จ

เจ็ดขุนพล

ร่วมแสดงความคิดเห็น