ทม.แม่เหียะจับสลากมอบรางวัลโครงการเก็บธรรมเนียมค่าขยะแบบรายปี

เทศบาลเมืองแม่เหียะ จัดกิจกรรมจับสลาก มอบรางวัลสำหรับประชาชนที่ทำการชำระค่าธรรมเนียบขยะแบบรายปี ณ เทศบาลเมืองแม่เหียะ มีผู้นำพร้อมประชาชนร่วมเป็นสักขีพยาน จำนวนมาก

นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ หลังจากเป็นประธานจับรางวัล เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองแม่เหียะได้จัดทำโครงการจูงใจให้ประชาชนชำระค่าขยะแบบรายปี เพียงหลังคาเรือนละ 240 บาทต่อปี เพื่อลุ้นรับรางวัลต่างๆ มากมายนั้น โดยเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแม่เหียะลงพื้นที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะแบบรายปี ในโครงการ เชิญชวนชำระค่าขยะแบบรายปี ลุ้นรับรางวัลต่างๆ มากมาย ทุกหมู่บ้าน และได้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือน ตุลาคม2559 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2560 โดยได้มีกำหนดการในการจับสลากเพื่อมอบรางวัลให้กับประชาชน ทั้งสิ้น 35 รางวัล นอจากนี้ยังมีการมอบประกาศเกียรติคุณ ให้กับอาสาสมัครตัวแทนหมู่บ้านในการร่วมจัดเก็บค่าธรรมขยะ อีกด้วย

สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นโครงการ ที่เทศบาลเมืองแม่เหียะริเริ่มขึ้นเพื่อเป็นการชักจูงใจให้พี่น้องประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการชำระค่าธรรมเนียมขยะ ซึ่งเป็นการเชิญชวนให้ชำระแบบรายปี เพื่อเป็นการประหยัด เวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ประหยัดบุคลากรในการที่จะต้องไปจัดเก็บทุกเดือน สำหรับรางวัลต่างๆ นั้น เทศบาลเมือง
แม่เหียะได้รับการสนับสนุนจาก บริษัทห้างร้านต่างๆ เพื่อมอบให้กับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ กล่าวต่ออีกว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่สอดคล้องกับแนวทางของรัฐบาลที่ต้องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดเก็บรายได้ต่างๆ ด้วยตนเอง หลังจากที่ได้ดำเนินการมาทั้งสิ้น 5 เดือนนับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ประชาชนเกิดแรงจูงใจมาชำระค่าขยะเพิ่มมากขึ้นกว่าทุกปีที่ผ่านมา ซึ่งมีประชาชนมาชำระทั้งสิ้น 2,036 ราย ผู้ประกอบการ 170 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 610,340 บาท เพื่อนำงบประมาณดังกล่าวมาดำเนินการเรื่องพัฒนาการจัดเก็บค่าขยะ ในครัวเรือน ส่งผลให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเมืองแม่เหียะนอกจากการจัดเก็บค่าขยะแล้ว เทศบาลยังเร่งสำรวจแผนที่ภาษี มีการให้เอกชนได้เช่าป้ายประชาสัมพันธ์ในเขตเทศบาล รวมถึงบริการสนามกีฬาหญ้าเทียม ฟิตเนส และในอนาคตจะมีบริการด้านอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อนำภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ มาพัฒนาเมืองแม่เหียะ ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน และคุณภาพชีวิตของประชาชน ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น