ประชุมคณะกรรมการจัดโครงการ กีฬาเพื่อลูกรักประจำปี 2560

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย กิจกรรมนักศึกษา สพล.เชียงใหม่ อ.อวยพร วิภาเวชพร เป็นประธานประชุม คณะกรรมการจัดโครงการร้อนนี้ สพล.มีกีฬาเพื่อลูกรักประจำปี 2560 เปิดสอน 5 ชนิดกีฬา รับเยาวชนที่มีอายุ 7-15 ปี ช-ญ ณ ห้องประชุม สำนักงานกิจการนักศึกษา ศึกษาศาสตร์ สพล.เชียงใหม่ เมื่อวันก่อน

ร่วมแสดงความคิดเห็น