เวทีชุมชนโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลบวกค้าง

ศิวะพงศ์ นฤบาล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ มอบหมายจำนงค์ นันธิมา, สุริยา สอนธิ, อภิชาต ทิพย์ชะ นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากร การจัดเวทีชุมชนโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลบวกค้าง เพื่อวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวปี 2560 โดยมีแจ่มจันทร์ ล่ามช้าง เกษตรอำเภอสันกำแพงให้เกียรติมาเป็นประธานในการจัดอบรม

ร่วมแสดงความคิดเห็น