ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม พบปะผู้ประกอบฯ กลุ่มเกษตรกรลำไยจังหวัดลำพูน

เฟื่องฟ้า ตุลาธรรมกุล พาณิชย์จังหวัดลำพูน บูรณาการร่วมกับกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่พบปะผู้ประกอบการรับซื้อ ผู้รวบรวม ผู้แปรรูป ผู้ส่งออก และกลุ่มเกษตรกรลำไยจังหวัดลำพูน ในพื้นที่อำเภอเมือง  เพื่อจัดทำฐานข้อมูลผู้ประกอบการลำไยจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2560 ให้การบริหารจัดการด้านการตลาดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น