อบจ.เชียงใหม่จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ สร้างสัมพันธ์ไทย-จีนตามMOU

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบเกียรติบัตร นักศึกษา
มหาวิทยาลัยเฉิงตู รุ่นที่ 10 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความสัมพันธ์ ไทย – จีน
ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเฉิงตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องรอยัลออคิด บอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบเกียรติบัตร นักศึกษามหาวิทยาลัยเฉิงตู รุ่นที่ 10 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความสัมพันธ์ ไทย – จีน ในการปฏิบัติการสอนภาษาจีนและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 30 โรงเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา มัธยมศึกษา โรงเรียนเอกชน โรงเรียนเทศบาลและโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 – 1 มีนาคม 2560
ตามยุทธศาสตร์การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดและทุกสังกัดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ปชส.อบจ.เชียงใหม่…ข้อมูล
นิราศ เวียงพิงค์…เรียบเรียง

ร่วมแสดงความคิดเห็น