มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค แก่ผู้ยากไร้

นางวิไลลักษณ์ กันธิยะ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายอำเภอสารภี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่และกิ่งกาชาดอำเภอสารภี ออกเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่อ.สารภี จ.เชียงใหม่ จำนวน 10 ครอบครัว

ร่วมแสดงความคิดเห็น