มอบเงินพร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค แก่บรรจง ดวงวิโรจน์

พระครูเกษมจาริยานุกูล (ครูบากิตติชัย) เจ้าอาวาสวัดปางมะกง ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดชียงใหม่ มอบเงินพร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวสาร อาหารแห้งให้ บรรจง ดวงวิโรจน์ ที่บ้านถูกไฟไหม้หมดทั้งหลัง ณ บ้านเลขที่ 19 ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น