เริ่มแล้ว ขบวนแห่เครื่องสักการะพระธาตุช่อแฮ

ขบวนแห่เครื่องสักการะพระธาตุช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ ตามประเพณีล้านนา และพิธีอัญเชิญขึ้นช้าง โดยนางสาวเกษร ปลาลาศ นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลช่อแฮ ร่วมต้อนรับ และนายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ มอบพวงมาลัยดอกไม้ให้ท่านประธานในพิธีก่อนขึ้นช้าง

ร่วมแสดงความคิดเห็น