ตรวจราชการสำนักงานอัยการ พื้นที่จังหวัดน่าน

วัฒนชัย คุ้มวงศ์ดี ผู้ตรวจการอัยการ และพิชิต เจริญเกียรติกุล อธิบดีอัยการภาค 5 เดินทางไปตรวจราชการสำนักงานอัยการในพื้นที่จังหวัดน่าน ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 โดยมีสุริยน ประภาสะวัติ อัยการจังหวัดน่าน ให้การต้อนรับ

ร่วมแสดงความคิดเห็น