ถวายความอาลัยพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานครโดยได้รับความอนุเคราะห์รถบัสจำนวน 2 คัน จาก ชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น