ร.ร.กาวิละวิทยาลัย จัดพิธีเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จัดพิธีเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละและทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2560 เพื่อระดมทรัพยากร
สมทบทุนพัฒนาอาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยมี พลตรีเกษมสุข ตาคำ ผู้บัญชา การมณฑลทหารบกที่ 33 ประธานในพิธี พร้อมด้วยนายอุทัย ขัติวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ลานอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

พลตรีเกษมสุข ตาคำ ผู้บัญชา การมณฑลทหารบกที่ 33 กล่าวว่า วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นวันครบรอบของพิธีเปิดอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ ณ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง ในวันนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย อันมีเจ้านายฝ่ายเหนือ ลูกหลาน ข้าราชการทุกหมู่เหล่า คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยและประชาชนแห่งล้านนาไทย ได้มารำลึกถึงพระวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ จึงพร้อมใจกันน้อมนำพานพุ่มดอกไม้ พร้อมเครื่องสักการะ มาถวายสักการะ ณ สถานที่แห่งนี้

พระเจ้ากาวิละ พระองค์ทรงแกล้วกล้าสามารถในการทำสงคราม ได้ฟื้นฟูและสร้างความเข้มแข็งให้แก่เมืองเชียงใหม่จนเป็นปึกแผ่นมั่นคงเจริญรุ่งเรือง เป็นศูนย์กลางของล้านนา ตลอดระยะเวลาทรงปกครองเมืองเชียงใหม่ไปถึงเชียงตุง เชียงรุ้ง สิบสองปันนา ได้ทำนุบำรุงพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง และปกครองอาณาประชาราษฎร์ให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุข พระองค์ทรงมีคุณูปการแก่ผืนแผ่นดินล้านนาไทยอย่างอเนกอนันต์ พระเกียรติคุณนานับปการของพระองค์ ยังคงปรากฏ ประจักษ์จวบจนปัจจุบัน พระเจ้ากาวิละเป็นอนุสาวรีย์ที่อนุชนไทย จักเทิดไว้เป็นแบบอย่างตลอดกาล

ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอเชิญดวงพระวิญญาณของพระองค์ มาทรงรับเครื่องสักการะ ณ ขณะนี้และขออุทิศถวายบุญกุศลทั้งหลายที่ได้กระทำแล้วนี้แด่พระองค์จงทุกประการ ขอพระบารมีของพระองค์ ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ประชาชนชาวล้านนาไทย ประสบความสุข ความเจริญและสัมฤทธิผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

นายอุทัย ขัติวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย กล่าวว่า โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จัดพิธีเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละนั้นเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เนื่องจากโรงเรียนได้เล็งเห็นวีรกรรมและพระเกียรติยศของพระองค์ท่าน จึงได้อัญเชิญพระนามของพระองค์มาตั้งเป็นชื่อโรงเรียน “กาวิละวิทยาลัย” ได้สร้างอนุสาวรีย์ของพระองค์ท่านไว้เพื่อเป็นเครื่องสักการบูชา และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคณะครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน และเพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน โรงเรียนจึงได้จัดพิธีเทิดพระเกียรติพระองค์เป็นประจำทุกปีในวันที่ 2 มีนาคม ซึ่งเป็นวันครบรอบของพิธีเปิดอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละในโรงเรียน

ร่วมแสดงความคิดเห็น