ผศ.อาคม ตันตระกูล มอบทุนการศึกษา

ผศ.อาคม ตันตระกูล นายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มช. มอบเงินทุนการศึกษา จำนวน 20,000 บาท ให้กับนางสาววันมณีการ บุญปั๋น นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ มช. ในโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 10 เดือน โดยมี รศ.ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มช. เป็นสักขีพยานและกล่าวขอบคุณ ณ ห้องประชุม 1 คณะศึกษาศาสตร์ มช.

ร่วมแสดงความคิดเห็น