เตรียมคลอด สมาคมอสังหาริมทรัพย์ ชม.

เตรียมเปิดตัวสมาคมอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่กลางเดือนนี้ เดินหน้าส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่ให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมใจกันในกลุ่มผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัดเชียงใหม่ให้ยั่งยืน

เมื่อวันที่ผ่านมา นายปราชญ์ วงศ์วรรณ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่ และนายสมบูรณ์ เอื้อตระกูล ผู้ก่อตั้งสมาคมอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่ ร่วมกันแถลงข่าวการเตรียมงานเปิดตัวสมาคมอสังหาริมทรัพย์ ในวาระการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 21/2560 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ นายปราชญ์ วงศ์วรรณ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่ เปิดเผยว่า สมาคมอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่ ได้ทำการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสมาคมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่ให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ และทำหน้าที่ในการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ เพื่อการพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งดำเนินการเพื่อสร้างความร่วมมือร่วมใจกันในกลุ่มผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่ กล่าวต่ออีกว่า และด้วยทางสมาคมอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่ จะมีการจัดงาน “เปิดสมาคมอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่” โดยได้รับเกียรติจาก คุณสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และคุณปวิณ ขำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จะร่วมเป็นเกียรติในงาน ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 12.30 น.-16.00 น. ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ ห้อง Convention 1 และจะมีการสัมมนาในห้องข้อ “อสังหาริมทรัพย์ บนความเปลี่ยนแปลง” โดยได้รับเกียรติจาก คุณอนันต์ อัศวโภคิน ประธานกรรมการ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และอุปนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย มาเป็นวิทยากรในงานสัมมนาด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการแย่งปันความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งเป็นการแนะนำสมาคมฯ ให้เป็นที่รู้จักแก่ส่วนราชการ ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลฃน และบุคคลทั่วไป จึงขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจร่วมกับงานเปิดตัวสมาคมอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่ ตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น