พิธีซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558

ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพิธีซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่  ณ ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว

ร่วมแสดงความคิดเห็น