มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ จัดพิธีจบหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 โดยมี ดร.มรกต สุวรรณชิน ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ เป็นประธานมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น รางวัลเรียนดีและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2559 จำนวน 237 คน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น