ปางช้างแม่สา อ.แม่ริม จัดวันช้างไทย ครั้งที่ 18

วันที่ 13 มีนาคม 2560 ซึ่งตรงกับวันช้างไทย เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์สายพันธุ์ช้างไทยให้คงอยู่คู่บ้านคู่เมือง นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานวันช้างไทย ครั้งที่ 18 ของแม่สาช้างเนอสเซอรี่ ปางช้างแม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยมี นายชูชาติ กัลมาพิจิตร ประธานกรรมการใหญ่ฯ ให้การต้อนรับ

หลังประธานเปิดงานเดินทางมาถึง ได้มีพิธียืนถวายอาลัย แด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากนั้นมีขบวนแห่ของช้าง และขบวนช้างกว่า 80 เชือกเดินลงจากดอยมากินสโตกอาหาร สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างยิ่ง

นอกจากนั้นยังมีพิธีกรรมแบบโบราณล้านนา คือการฮ้องขวัญช้าง การแสดงช้างวาดรูป และปิดท้ายที่การแสดงของชนเผ่าบ้านโต้งหลวง

ทั้งนี้ปางช้างแม่สาเป็นปางช้างขนาดใหญ่มีช้างอยู่กว่า 80 เชือก ก่อตั้งมานานกว่า 40 ปี เป็นสถานที่ดูแลช้างแบบครบวงจร ที่เน้นบูรณาการเกี่ยวกับช้างให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป การรักษาและสืบพันธุ์ช้างไทย โดยมีศูนย์แม่สาเนอสเซอรี่ ดูแลลูกช้างที่เกิดใหม่ จนถึงดูแลช้างชราผ่านศูนย์อภิบาลช้างไทย

ร่วมแสดงความคิดเห็น