ฝึกอบรม “การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ”

เชษฐพงษ์ โปธิบาล ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ มอบช่อดอกไม้ขอบคุณ อนุชา เทพมงคล ผู้ช่วยหัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและทีมงาน วิทยากรหน่วยฝึกอบรมและเผยแพร่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่ ในโอกาสเป็นวิทยากรการฝึกอบรม “การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ” ณ สระว่ายน้ำ ฟิตเนตเซ็นเตอร์ บนชั้น 4 โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น