เชิญเยี่ยมชมสวนเกษตรพอเพียงสดใส ผู้การฯ “จ่อย” ปลื้มกับสิ่งที่สร้างไว้รุ่นหลัง

ครั้งแรกที่เข้าไปในกองบิน 41 เพราะคำเชื่อเชิญของผู้การฯ ชาตินนท์ สท้านไผท กับสิ่งที่ท่านผู้การสร้างและทำไว้ให้ในปัจจุบันนั่นคือรื้อฟื้นหรือพลิกผืนดินที่รกล้างมาทำสวนเกษตรแบบพอเพียง

พ่อหลวงเข้าไปครั้งแรกก็สุดจะชื่นชมที่ท่านมีแนวคิดกับืนดินที่ว่างปล่าวมาสร้างคุณค่าในเรื่องของการเกษตร 3-4 เที่ยวที่พ่อหลวงเข้าไปชมและดูพบแต่ความงอกงามของพืชพันธุ์ไม้ บ่อเลี้ยงปลา เป็ด ห่าน มะนาว กล้วยหอม ฝรั่ง ผักชี ต้นหอม แก้วมังกกร ตะไคร้หอม ผักกาดหอม ฯลฯ

วันนี้ก็เพิ่งออกมาเห็นสิ่งงอกงามของสวนเกษตรพิเพียงของกองบิน 41 ขอชื่นชมผู้การฯ จ่อย (เมียเรียกอย่างนี้) ท่านบอกว่าใครอยากจะเข้ามาชมและเรียนรู้บอกประตูทางเข้าว่าขอเข้าไปชมสวนเกษตรพอเพียง โดยเฉพาะมะนาวพันธุ์พิจิตรดกสุด นะซิ  “พ่อหลวงแช่ม”

ร่วมแสดงความคิดเห็น