มอบน้ำดื่ม สนับสนุนงเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพันธ์ วงษ์ดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ พร้อมทีมงานสำนักสื่อสารองค์กร มอบน้ำดื่มเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ควบคุมและดับไฟป่า ณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) รับมอบโดยนายสุรพล ลีลาวโรภาส ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนและช่วยเหลือสังคม ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยพายัพ สัจจะ – บริการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น