มอบสิ่งของแก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอสะเมิง

นางรุ่งระวี มีทองคำ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายอำเภอสะเมิง คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และกิ่งกาชาดอำเภอสะเมิง ออกเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอสะเมิง ตามโครงการกาชาดเชียงใหม่เยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ ประจำปี 2560 จำนวน 10 ครอบครัว

ร่วมแสดงความคิดเห็น