จัดการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์

จังหวัดแพร่ นำโดยนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ และประชาชนชาวจังหวัดแพร่ จัดงาน “6 ทศวรรษ รอยพระบาทยาตราเมืองแพร่” แสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ย้อนรอยการเสด็จฯ เมืองแพร่ เมื่อ พ.ศ.2501 จัดการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เชียงใหม่ กิจกรรมจัดระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2560 ณ สนามหลวงเมืองแพร่ (สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ร.9) ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น