ทต.บ้านกลาง จัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี2560

วันนี้ เวลา 08.30น.วันที่ 18 มีนาคม 60 ที่หอประชุม อบจ.ลำพูน ว่าที่ ร.ต.วัชระ กันแจ่ม รองนายก ทต.บ้านกลาง พร้อม หน.ส่วนราชการ ข้าราชการ ทต.บ้านกลาง ร่วมกันนำพานดอกไม้ถวายสักการะ เนื่องในงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.5 ที่ได้ทรงมีพระ บรมราชโองการ ให้ยกฐานะ ต.ท่าฉลอม ขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชน และเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรก ในประเทศไทย

ร่วมแสดงความคิดเห็น