งานฝ้ายที่แม่แรง

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง นครลำพูนกล่าวว่าอำเภอป่าซาง เป็นแหล่งผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือที่ส่งออกผลิตภัณฑ์สินค้าให้กับร้านค้าใหญ่ๆ ในลำพูน และเชียงใหม่ หลายพื้นที่ตามแหล่งท่องเที่ยว ในทุกภูมิภาคซึ่งจะมีแหล่งผลิตใหญ่อยู่ที่บ้านหนองเงือก และบ้านดอนหลวง ตำบลแม่แรง ซึ่งทุกปีมีการจัดงานส่งเสริมการตลาด งานผ้าทอท้องถิ่น

สำหรับงานฝ้ายงามบ้านหนองเงือก ณ บ้านหนองเงือกจัดยิ่งใหญ่ 31 มีนาคม-3 เมษาฯนี้ เป็นครั้งที่11 ส่วนงาน แต่งสีอวดลาย ผ้าฝ้ายดอนหลวง ปีนี้เป็นครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 7-15 เมษายน 2560 ณ บ้านดอนหลวง สอบถามเพิ่มเติม โทร.053-556732-3

ร่วมแสดงความคิดเห็น