จัดแข่งขันกีฬาพื้นบ้านมหาสนุก สานสัมพันธ์

ปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมรองนายกฯ ทั้ง 3 และทีมงานบริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน จัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านมหาสนุกโดยใช้ชื่อว่าโครงการกีฬาชุมชนเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และสตรีแม่บ้าน สานสัมพันธ์ ประจำปี 2560 มีผู้เข้าร่วมแข่งขันจากทุกกลุ่มและทุกชุมชน แบ่งออกเป็น 3 สี เขต 1 สีแดง เขต 2 สีชมพู เขต 3 สีขาว ที่สนามโรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น