“ป๋าเหลิม”..ผมทำได้แปลกใหม่ใหญ่ดัง ความสำเร็จเพื่อชุมชน..ชาวเชิงดอย

เป็นที่น่ายินดีและน่าเชิดชูยิ่ง กับผลงานทำความดีด้วยหัวใจจริงของคนชื่อ “เฉลิม สารแปง” นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย-อำเภอดอยสะเก็ด และได้รับการเลือกเฟ้นจนได้รับรางวัลอันทรงเกียรติที่น่าภูิมใจยิ่ง

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริการจัดการที่ดี…มาประดับให้เป็นที่ประจักษ์!!

รู้จักมักคุ้นและเรียกขานด้วยความเคารพนับถือโดยไม่ต้องถูกตบศีรษะว่า “ป๋าเหลิม” มาตั้งแต่ปี 2530 ซึ่งในยุคนั้นดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ชาวบ้านเรียกกันสั้นๆว่า “ส.จ.” ทำหน้าที่ในท้องที่อำเภอดอยสะเก็ด

จากวันนั้นถึงวันนี้ที่ปัจจุบัน “ป๋าเหลิม” ท่านมาทำหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย เรื่องผลงานเด่นๆเห็นได้ชัดที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ดอยสะเก็ด จนท้องที่หลายๆแห่งทั่วไทยต้องมาเรียนรู้จากต้นแบบนำไปเป็นตัวอย่างปฏิบัติตามอย่างดอยสะเก็ดเป็นแห่งแรกที่มี “โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย” สำหรับผู้สูงอายุมารวมกันและทำกิจกรรมร่วมกันให้ก่อเกิดประโยชน์และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น

และอีกหลากหลายที่ “ป๋าเหลิม” มุ่งพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า ให้ประชากรในท้องถิ่นได้อยู่ดีกินดี ริเริ่มและจัดตั้ง “ธนาคารความดี” และอีกหลายๆ โครงการต่อเนื่องเช่น “โรงเรียนสตรีศรีเชิงดอย” หรือ “โครงการสภากาแฟ”

ถ้าหากจะดูจากวันที่ที่กำหนดไว้แล้ว วันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายของการทำงานในตำแหน่ง “นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย” ครบตามวาระคือ 4 ปี แต่เนื่อง จาก คสช. กำลังปฏิรูปประเทศจึงยังไม่มีการเลือกตั้งการเมืองทุกระดับ “ป๋าเหลิม” ยังต้องทำงานที่ประสานและรับผิดชอบต่อไปอีก ตามคำสัญญาที่เคยให้ไว้ว่า

“นายกเฉลิม” ผมทำได้ แปลกใหม่ใหญ่ดัง ความสำเร็จเพื่อชุมชน….และกราบขอบคุณประชาชนคนเชิงดอยที่วางใจให้โอกาสผมได้พิสูจน์การทำงานในคอนเซ็ปต์ ใหญ่ๆที่ผ่านมา และบางครั้งอาจจะทำให้หลายๆท่านไม่ถูกใจต้องขออภัยด้วย

เพราะว่า “ป๋าเหลิม” เป็นคนพูดตรงๆ โปร่งใส ไม่มีผลประโยชน์อะไรกับใครทั้งนั้น ผมถึงกล้าพูด กล้าทำในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าทำ……ผมไม่ได้คิดนอกกรอบ แต่กรอบของผมคือท้องฟ้า!!!

ทัด อัศดร

ร่วมแสดงความคิดเห็น