พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

พระราชรัชมุนี เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดสวนดอก พระอารามหลวง เป็นพระอุปัชฌาย์บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนโดยมี ปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 62 พระชันษา ณ พระวิหารหลวง วัดสวนดอก พระอารามหลวง

ร่วมแสดงความคิดเห็น