อบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

นิวัติ ชาติดี ผู้อำนวยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลำพูน มอบหมาย กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จากจังหวัดลำพูน และจังหวัดลำพูน หลักสูตร “การผลิตพืชจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ”  ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น