สัมมนาการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ขจร จิตสุขุมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน “โครงการสัมมนาเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา” จัดโดย สำนักนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ณ ห้องป่าสักน้อย โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว

ร่วมแสดงความคิดเห็น