รัฐสัมมนานำร่องเชียงใหม่ ขับเคลื่อนราชการทันสมัย

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA (อีจีเอ) จัดสัมมนา “GovChannel Roadshow 2017 : Digital Local Government ขับเคลื่อนราชการทันสมัย บริการประชาชนรวดเร็ว ทันใจ” เริ่มต้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่แรก หลังขับเคลื่อนสู่เมืองดิจิทัลต้นแบบ “Chaingmai : Digital Local Government” เพื่อยกระดับการบริหารงานและบริการประชาชนให้ได้ประโยชน์สูงสุด ขานรับนโยบายภาครัฐเศรษฐกิจยุคดิจิทัล พร้อมให้ความรู้บริการต่างๆ ใน GovChannel

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานสัมมนา Govchannel Roadshow 2017 : Digital Local Government ขับเคลื่อนราชการทันสมัยบริการประชาชนรวดเร็ว ทันใจ พร้อมด้วย ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ร่วมสัมมนาเข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 60 ที่โรงแรมเชียงใหม่ แกนด์วิว แอนด์ คอนเว็นชั้น จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับงานสัมมนา GovChannel Roadshow 2017 : Digital Local Government ขับเคลื่อนราชการทันสมัย บริการประชาชนรวดเร็ว ทันใจ เป็นงานที่จัดต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 โดยในปี 2560 ได้กำหนดจัดงาน 7 ครั้ง 7 จังหวัด ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชลบุรี จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดสงขลา และจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้ส่วนราชการ ระดับจังหวัดได้ทราบเกี่ยวกับการบริการของ EGA สร้างความตระหนัก ความสำคัญของงานรัฐบาลดิจิทัล ที่จะสร้างประโยชน์กับงานบริการประชาชนอย่างแท้จริง และตระหนักถึงความสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพื่อรองรับนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากเป็นจังหวัดที่ให้ความสำคัญการสนับสนุนนโยบาย Digital Economy มาอย่างต่อเนื่องภายใต้การสนับสนุนจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดมาโดยตลอด และเป็นจังหวัดแรกในส่วนภูมิภาค ที่ได้มีการติดตั้งตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ หรือGovernment Smart Kiosk เพื่อเป็นช่องทางการให้บริการประชาชนแบบ Self – service ที่บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า สาขาเชียงใหม่ โดยใช้บัตรประชาชน ใช้ในการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลในทะเบียนราษฎร์ ข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาล ข้อมูลเครดิตบูโรแบบสรุป ข้อมูลประกันสังคม

ทั้งนี้ โครงการยังเป็นศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชนที่ให้บริการผ่านเว็บไซต์ www.GovChannel.go.th ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลและบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐของหน่วยงานต่างๆ ได้จากจุดเดียว ได้นำบริการเด่นอย่าง ศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ GAC (จีเอซี) ที่รวบรวมแอพพลิเคชั่นต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐไว้ด้วยกัน ซึ่งรองรับการใช้งานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ ios และ android ที่มีแอพพลิเคชั่นให้ดาวน์โหลดถึง 264 แอพฯ 13 หมวดหมู่บริการ เช่น หมวดสุขภาพ หมวดการเดินทาง หมวดการศึกษา หมวดการเงินภาษี และธุรกิจอีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น