รัฐสัมมนานำร่องเชียงใหม่ ขับเคลื่อนราชการทันสมัย

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA (อีจีเอ) จัดสัมมนา “GovChannel Roadshow 2017 : Digital Local Government ขับเคลื่อนราชการทันสมัย บริการประชาชนรวดเร็ว ทันใจ” เริ่มต้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่แรก หลังขับเคลื่อนสู่เมืองดิจิทัลต้นแบบ “Chaingmai : Digital Local Government” เพื่อยกระดับการบริหารงานและบริการประชาชนให้ได้ประโยชน์สูงสุด ขานรับนโยบายภาครัฐเศรษฐกิจยุคดิจิทัล พร้อมให้ความรู้บริการต่างๆ ใน GovChannel

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานสัมมนา Govchannel Roadshow 2017 : Digital Local Government ขับเคลื่อนราชการทันสมัยบริการประชาชนรวดเร็ว ทันใจ พร้อมด้วย ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ร่วมสัมมนาเข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 60 ที่โรงแรมเชียงใหม่ แกนด์วิว แอนด์ คอนเว็นชั้น จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับงานสัมมนา GovChannel Roadshow 2017 : Digital Local Government ขับเคลื่อนราชการทันสมัย บริการประชาชนรวดเร็ว ทันใจ เป็นงานที่จัดต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 โดยในปี 2560 ได้กำหนดจัดงาน 7 ครั้ง 7 จังหวัด ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชลบุรี จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดสงขลา และจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้ส่วนราชการ ระดับจังหวัดได้ทราบเกี่ยวกับการบริการของ EGA สร้างความตระหนัก ความสำคัญของงานรัฐบาลดิจิทัล ที่จะสร้างประโยชน์กับงานบริการประชาชนอย่างแท้จริง และตระหนักถึงความสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพื่อรองรับนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากเป็นจังหวัดที่ให้ความสำคัญการสนับสนุนนโยบาย Digital Economy มาอย่างต่อเนื่องภายใต้การสนับสนุนจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดมาโดยตลอด และเป็นจังหวัดแรกในส่วนภูมิภาค ที่ได้มีการติดตั้งตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ หรือGovernment Smart Kiosk เพื่อเป็นช่องทางการให้บริการประชาชนแบบ Self – service ที่บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า สาขาเชียงใหม่ โดยใช้บัตรประชาชน ใช้ในการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลในทะเบียนราษฎร์ ข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาล ข้อมูลเครดิตบูโรแบบสรุป ข้อมูลประกันสังคม

ทั้งนี้ โครงการยังเป็นศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชนที่ให้บริการผ่านเว็บไซต์ www.GovChannel.go.th ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลและบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐของหน่วยงานต่างๆ ได้จากจุดเดียว ได้นำบริการเด่นอย่าง ศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ GAC (จีเอซี) ที่รวบรวมแอพพลิเคชั่นต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐไว้ด้วยกัน ซึ่งรองรับการใช้งานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ ios และ android ที่มีแอพพลิเคชั่นให้ดาวน์โหลดถึง 264 แอพฯ 13 หมวดหมู่บริการ เช่น หมวดสุขภาพ หมวดการเดินทาง หมวดการศึกษา หมวดการเงินภาษี และธุรกิจอีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!