ร่วมประชุม เพื่อดำเนินการจัดระเบียบร้านค้า


“รองหน้อย” ชาตรี เชื้อมโนชาญ – “รองสี่” ณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีฯ ร่วมประชุมกับคณะนายทหาร – กลุ่มงานตำรวจจราจรเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของเทศกิจ เทศบาลนครเชียงใหม่เพื่อดำเนินการจัดระเบียบฟุตปาธทางเท้า 4 จุดสำคัญ ได้แก่ ตลาดวโรรส, ตลาดเมืองใหม่, ตลาดสมเพชร, ตลาดประตูเชียงใหม่, ตลาดดอกไม้ต้นลำไย และบรรดาร้านค้าที่เห็นแก่ตัวใช้พื้นที่หน้าร้านวางขายสินค้ากีดขวางทางเดิน โดยจะดำเนินการอย่างเฉียบขาดร่วมแสดงความคิดเห็น