สายสัมพันธ์ “วันจิตโรภาส” ครั้งที่ 21

โรงเรียนอนุบาลจิตโรภาส จัดงานสายสัมพันธ์ “วันจิตโรภาส” ครั้งที่ 21 เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน และให้น้องๆ นักเรียนได้นำความรู้ด้านวิชาการ การร้อง เล่น เต้นรำ ตามที่ได้ศึกษามาตลอดทั้งปีมาจัดแสดงให้ผู้ปกครองได้เห็นความสามารถของลูก เช่นการแสดงฟ้อนเจิง, กลองสะบัดชัย, เต้นประกอบเพลงของน้องๆฯลฯโดยมี นางอมรรัตน์ ปัญญานะ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตโรภาส เป็นประธานเปิดพิธีและมอบเกียรติบัตรแก่น้องๆที่เรียนดี กิจกรรมเด่น เมื่อวันที่ผ่าน ณ ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว

ร่วมแสดงความคิดเห็น