ประชุมสัญจร เตรียมความพร้อมงานครบรอบ 50 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มช.

ผศ.อาคม ตันตระกูล นายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มช. นำคณะกรรมการบริหารบริหารของสมาคมฯ ร่วมประชุมสัญจรเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานครบรอบ 50 ปี ของคณะศึกษาศาสตร์ มช.ในปี 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา และโรงเรียนเอื้อวิทยา อำเภอไชยปราการ และอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายพงษ์ธาดา และนางสายพิน สุภาแสน เจ้าของและผู้อำนวยการของทั้งสองโรงเรียนให้การต้อนรับและเอื้อเฟื้อสถานที่พร้อมทั้งเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม วันก่อน

ร่วมแสดงความคิดเห็น