ประชุมหารือการเตรียมงานช่วงเมษายน

ทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง นครลำพูน เป็นประธานดำเนินการประชุมกับทุกภาคส่วนเพื่อหารือในการเตรียมงานในช่วงเมษายนเพื่อจัด งานสืบสานตำนาฝ้ายงามหนองเงือก, งานแต่งสีอวดลายผ้าฝ้ายดอนหลวง, งานสงกรานต์ป่าซาง งานรดน้ำดำหัว ฯลฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง

ร่วมแสดงความคิดเห็น